kos

Kok

Celkem: 0 ks
Cena: 0 K

Vstup do koku

kohel@zbrane-airsoft.cz

Dodac podmnky

Dodac podmnky

Dodvky pedmtu plnn (objednanho zbo) budou dle dostupnosti produktu a provoznch monost prodvajcho realizovny v co nejkratm termnu, obvykle do 1–5 pracovnch dn od zvaznho potvrzen objednvky, ve vjimench ppadech mue bt dodac lhta del, po domluv s kupujcm. Pedpokldan doba dodn je zkaznkovi avizovna ped provedenm jeho objednvky, proto jejm provedenm akceptuje avizovanou dobu dodn.


Msto odbru je stanoveno na zklad objednvky kupujcho, a to jako uveden adresy dodn zkaznkem pi provdn objednvky pez zsilkov obchod, pop. po dohod na provozovn firmy. Zpravidla je doprava zajitna kurrn slubou (PPL nebo DPH), poppad po dohod se zkaznkem jemonost zbo zaslat speciln vybranm dopravcem. V ppad dobrkovch balk je vyuvna sluba spolenosti PPL a DPD, kdy zkaznk plat za zbo pi jeho pevzet, hotov, pop. platebn kartou. Doporuuje se pokud je to mon si zbo ihned pi pevzet zkontrolovat, jeliko pak jsou tce uznateln a dokazateln kody zpsoben pi peprav. Za splnn dodvky se povauje dodn pedmtu plnn na uveden msto. Soust dodvky nen instalace pedmtu plnn. Dopravu na adresu uren zajiuje prodvajc. Zsilka se zbom vdy obsahuje daov doklad, nvod na pouvn vrobku. Rozvoz zbo zajiujeme po cel esk republice. Pi dodvce zbo na Slovensko, in cena potovnho vdy 290 K s DPH / 1 balk.
Celkem zbo: 0 ks
Celkem bez DPH: 0 K
Celkem s DPH: 0 K
Celkem s DPH: 0


Luk Kohel - objednvky, technick podpora, maloobchod, velkoobchod

Bc. Nosek - velkoobchod

airsoft komunita

Kolik jste ochotni do zbran investovat?

2 - 5 tis.

 

48.2 %

5 - 10 tis.

 

20 %

10 - 20 tis.

 

15.3 %

nad 20 tis.

 

16.4 %

celkem hlas: 16790

Kolik je Vm jako fanoukovi airsoftu let?

pod 15

 

41.5 %

16-20

 

24.2 %

21-35

 

19.1 %

35 a vce

 

15.3 %

celkem hlas: 15617

Kter model pistole Z 75 je V oblben??

CZ 75 D COMPACT

 

38.6 %

CZ 75 P-07 DUTY S.

 

30.3 %

CZ 75 SP-01 SHADOW

 

31.2 %

celkem hlas: 4442

Kontakty

  • NODE MORAVA s.r.o.
  • Nmst T.G.Masaryka 943
  • 735 81 Bohumn

Novinky emailem

Pejete si dostvat pravideln slevy a novinky na V e-mail?

Pihlaste se k pravidelnmu odbru a dn sleva vm ji neunikne!

Poskytnutm e-mailov adresy potvrzujete, e jste se seznmil(a) s Podmnkami ochrany osobnch daj a souhlaste s nimi.