kos

Kok

Celkem: 0 ks
Cena: 0 K

Vstup do koku

Pokladna

Nzev Cena bez DPH (K) Cena s DPH (K) mnostv (ks) Spec. par. odebrat z koku

Celkov pehled

Celkem zbo: 0 ks
Cena bez DPH: 0,- K
Cena s DPH: 0,- K
Cena s DPH: 0

Informace

V ppad, e cena objednvky ped uplatnnm slev je men ne 10000 K, zapotv se cena zvolenho potovnho a balnho. Neplat u dopravy na Slovensko.

1. Fakturan daje:

dky oznaen hvzdikou je povinn vyplnit.

Jmno: * Nap. Jan Hus nebo Guns s.r.o.
Kontaktn osoba: * Komu m bt balk pedn
Ulice/slo: * Nap. Mru 123
Msto: * Nap. Praha 3
PS: * 73737
Telefon: * Ve tvaru 800 123 123
Kontaktn e-mail: * Ve tvaru neco@neco.cz
2. Firemn daje:

Nemuste vyplovat pokud si nechcete dt zbo do nklad.

I:
DI:
Intern islo objednvky:
3. Dodac daje:

Vyplte v ppad, e se li od fakturanch.

Jmno a Pjmen:
Ulice/slo:
Msto:
PS:
Upesujc info:
4. Zpsob odbru:

Zde si mete zvolit zpsob odbru zbo.

ESK REPUBLIKA - DOBRKA - kurr PPL (platba pi pevzet zbo) - 170 K
Osobn odbr provozovna Bohumn - 0 K
SLOVENSKO - DOBRKA - kurr PPL (platba pi pevzet zbo) - 370 K
5. Dal informace:

Zvolenm pole "Akn nabdky a slevy" dvm souhlas se zaslnm informac na mail.

Odkud jste se o ns dozvdli?
Akn nabdky a slevy?

Dleit Podmnka

Podle platnch pedpis je u ns prodej zbran kategorie D a munice kategorie D omezen dovrenm 18-ti let. Odeslnm objednvky prohlaujete, e splujete ve uveden poadavky. V ppad podn nepravdiv informace o Va zpsobilosti k dren tchto zbran a steliva, budeme na Vs, nebo na Vaich zkonnch zstupcch, soudn cestou vymhat nhradu vekerch kod nm tmto zpsobench. Zrove odeslnm objednvky souhlaste s obchodnmi podmnkami.

Celkem zbo: 0 ks
Celkem bez DPH: 0 K
Celkem s DPH: 0 K
Celkem s DPH: 0


airsoft komunita

Kolik jste ochotni do zbran investovat?

2 - 5 tis.

 

35.5 %

5 - 10 tis.

 

21.7 %

10 - 20 tis.

 

19.7 %

nad 20 tis.

 

23 %

celkem hlas: 39057

Kolik je Vm jako fanoukovi airsoftu let?

pod 15

 

31.8 %

16-20

 

25.9 %

21-35

 

21.8 %

35 a vce

 

20.5 %

celkem hlas: 37778

Kter model pistole Z 75 je V oblben??

CZ 75 D COMPACT

 

34.5 %

CZ 75 P-07 DUTY S.

 

30 %

CZ 75 SP-01 SHADOW

 

35.5 %

celkem hlas: 23910