kos

Kok

Celkem: 0 ks
Cena: 0 K

Vstup do koku

kohel@zbrane-airsoft.cz

Nco o ns:

Spolenost NODE MORAVA s.r.o. je obchodn spolenost, kter byla zaloena v dubnu roku 2007. Zaloen firmy se sdlem v Bohumn v blzkosti Ostravy, bylo dsledkem dlouhodobjho psoben na trhu s airsoftovm vybavenm a velkoobchodn innost v oblasti importu a exportu airsoftovho vybaven. Hlavnm pedmtem innosti je prodej airsoftovch zbran a vekerho psluenstv k tomuto sportu. Jsme prodejci top znaek v tomto odvtv: ICS, TOKYO MARUI, CLASSIC ARMY, COMBAT MACHINE, G&G, TOPTECH atd.

Samozejmost je zajitn zrunho i pozrunho servisu u ns prodanch zbran. O naeho zkaznka se sname starat nepetrit a nekonme pouhm prodejem vybaven.

Vzhledem ke skutenosti, e je nae firma obchodnm partnerem nkolika vznamnch svtovch vrobc airsoftovch zbran, nen pro ns problm realizovat jakoukoliv zakzku i vtho rozsahu, jako je vybaven airsoftovch tm, podn airsoftovch akc pro firmy v rmci tzv. teambuldingu. Na pn zkaznka jsme schopni splnit tmr jakkoliv jeho poadavek co do kvality a ceny.

Dlouhodob a kvalitn spoluprce s naimi odbrateli v tto velkoobchodn oblasti se od zatku setkala s pozitivnm ohlasem a nam zmrem je v n do budoucna nadle samozejm pokraovat.

V ppad zjmu o spoluprci kdykoliv kontaktujte jednatele spolenosti Davida Noska emailem.
 
Politikou na spolenosti je spokojenost vech obchodnch partner a to co do kvality, termn dodn a hlavn pzniv ceny.
 

Bc. David Nosek
Jednatel spolenosti NODE MORAVA s.r.o.

Mete nm zaslat dotaz:Celkem zbo: 0 ks
Celkem bez DPH: 0 K
Celkem s DPH: 0 K
Celkem s DPH: 0


Luk Kohel - objednvky, technick podpora, maloobchod, velkoobchod

Bc. Nosek - velkoobchod

airsoft komunita

Kolik jste ochotni do zbran investovat?

2 - 5 tis.

 

48.3 %

5 - 10 tis.

 

20 %

10 - 20 tis.

 

15.3 %

nad 20 tis.

 

16.4 %

celkem hlas: 16791

Kolik je Vm jako fanoukovi airsoftu let?

pod 15

 

41.5 %

16-20

 

24.2 %

21-35

 

19.1 %

35 a vce

 

15.3 %

celkem hlas: 15618

Kter model pistole Z 75 je V oblben??

CZ 75 D COMPACT

 

38.6 %

CZ 75 P-07 DUTY S.

 

30.3 %

CZ 75 SP-01 SHADOW

 

31.2 %

celkem hlas: 4443

Kontakty

  • NODE MORAVA s.r.o.
  • Nmst T.G.Masaryka 943
  • 735 81 Bohumn

Novinky emailem

Pejete si dostvat pravideln slevy a novinky na V e-mail?

Pihlaste se k pravidelnmu odbru a dn sleva vm ji neunikne!

Poskytnutm e-mailov adresy potvrzujete, e jste se seznmil(a) s Podmnkami ochrany osobnch daj a souhlaste s nimi.